NG Digi+ 

UYGULAMASI SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR 

İşbu Sözleşme NG KUTAHYA SERAMIK PORSELEN TURIZM ANONIM SIRKETİ (bundan böyle “NG” olarak anılacaktır) ile mobil uygulamalarından işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

MADDE 2– TANIMLAR 

2.1. Uygulama: NG Digi + isimli mobil uygulama ios ve Android cihazların güncel sürümlerinde çalışan 3D kartela ve sanal showroom imkanı sağlayan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm görüntüleme mecralarını ifade etmektedir (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır). 

2.2. Kullanıcı: Uygulamadan ve Uygulamaya bağlı olarak NG tarafından sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. 

2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcı’nın hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcı’nın bilgisinde olan bilgileri ifade eder. 

2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder. 

2.5. Mesaj: NG’un, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcılar’ın NG tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder. 

2.6. Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullanıcı’nın yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir (Bundan böyle kısaca “Portal” olarak anılacaktır). 

2.7. İnternet Sitesi: https://ngkutahyaseramik.com.tr/  adresli, web sitesini ifade eder. 

2.8. Uygulama izinleri: Uygulama kullanımında bazı fonksiyonlar için izinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemin fotoğraf kaydı özelliğini kullanırken cihaz kamerasını çalıştırmaya ihtiyaç duyması sebebiyle, kamera ve konum servisine izin verilmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde çizilen 3D projelerin cihaza kaydedilmesi için kayıt yeri servisine, uygulama açıkken telefonun çalması durumunda uygulamanın kapanmaması için de telefon izinlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

MADDE 3– KONU VE KAPSAM 

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak Uygulama’da mevcut olan ve ileride NG tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin NG tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI 

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcı’nın” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler NG’nin sorumluğunda değildir. 

4.2. NG, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir. 

4.3. Uygulama, aktif mobil cihaz kamerası kullanarak işlem yaptığı ve gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki ölçek ilişkisini kamera kalibrasyonuna göre hesapladığı için mobil cihazınızda bulunan kamera lensi farklılıklarından dolayı sahnede hesaplanan ürün ölçüsü ve pozisyonunda sapmalar olabilir. Bu durumda gerçek ürün ölçüsüyle tasarım arasında farklılıklar olabilir. 

4.4. Mobil cihazınızın işlemci gücü yeterli olmadığı ya da önbellek – ram problemleri yaşandığı durumlarda işlemciye zarar vermemek için uygulama kendini otomatik olarak durdurabilir ya da kapatabilir. Uygulamanın kullanıldığı cihazın min 1gb depolama alanı olmalıdır. Min 1 GB ram belleği gereklidir. Uygulamanın yayınlandığı tarihteki güncel ios ve android sürümlerinde uygulama çalışma garantisi verilmektedir. Eski sürüm mobil işletim sistemi versiyonlarında sistem sağlıklı çalışmayabilir. 

4.7. Uygulamanın çalışması için gerekli asgari yazılım ve donanım özellikleri aşağıda/ belirtilmiştir. Bu özelliklere sahip olmayan mobil cihazlarda uygulama düzgün çalışmayacak ve Kullanıcı deneyimine engel olacaktır.Gerekli yazılım ve donanım özellikleri şunlardır: 

a. Asgari Yazılım Gereksinimi: Mobil cihaz üzerinde minimum Android 6,0 sürümü yüklü olmalıdır. b. Asgari Donanım Gereksinimi : 

-1.5 GHz veya yukarısı Merkezi İşlem Birimi (CPU) -Open GL ES 2 destekli Grafik İşleme Birimi (GPU) -1024 MB veya daha fazla sistem belleği (RAM) 

c. Bulunduğu çevreyi ve marker algılaması için gereken algılayıcılar: -İvme ölçer (Accelometer sensor)
-Ciroskop (Gyroscope)
-Pusula (Magnetic sensor) 

d. Konum belirlemek için gereken algılayıcılar: Konum belirleme hizmeti için GPS Donanımı (Location service) gereklidir. 

4.8. Ekran çözünürlük orantısının fazla olmasından dolayı 3 boyutlu ürün modellerinin ölçüleri ekranda olması gerekenden daha geniş durabilir. En iyi çözünürlük orantısı 16:9 , 4:3, 16:10’dur. 

4.9. 3 boyutlu ürün modellerinde ve sahne giydirmelerinde kullanılan dokular ve renkler, ekran renk kalibrasyonundan dolayı her cihazda farklı görüntülenecektir. Ekranlarda oluşacak ton farklılıklarında dolayı gerçek ürün renk tonu yakalanamayabilir. Cihazlarda görüntülenen ürün ile gerçeği arasında farklılıklar olabilir. NG bu farklılıklardan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. 

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri: 

a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, İnternet Sitesi’nde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. 

d) Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. NG, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde NG’u derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 

e) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. NG, Kullanıcı tarafından NG’a iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. 

f) Kullanıcı, kendine ait Portal’dan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, NG’a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı NG’un uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. 

g) NG’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili mevzuat hükümlerine, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile NG’un Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. 

h) Kullanıcı işbu uygulamanın NG’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, NG ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

ı) Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı NG’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. NG, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

j) Kullanıcı ve NG birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz. 

k)Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak NG’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin NG tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, NG’un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda NG’un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın NG tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle NG işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. l) Kullanıcı, NG’un kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

m) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun NG tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcı’nın sözleşmesi derhal feshedilir. 

5.2. NG’un Hak ve Yükümlülükleri: 

a) NG, Uygulama’da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. NG bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. NG tarafından Kullanıcı’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan NG sorumlu olmayacak ve Kullanıcı’nın Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır. 

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde NG’un kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. NG, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında NG’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) NG, Uygulama’da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

d)NG, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de 

kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, NG tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılar’a duyurulur. 

e) NG, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. NG özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, NG’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. 

f)NG gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. 

MADDE 6– HİZMETLER 

6.1. NG, Mobil uygulama aracılığıyla Kullanıcılar’a 3D katalog ve konfigürasyon imkanı sunacaktır. NG, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

6.2. Uygulama cihaz kamerasının gerçek ortamdaki basılı işareti tanıması mantığıyla çalıştığı için, cihaz kamera çözünürlüğünün düşük olması, kamera donanımında bir problem olması ya da kamera lenslerinin çok kirli olması mobil uygulama tarafından işaretin analiz edilmesini zorlaştıracaktır ya da engelleyecektir. Bu durumda aktif kamera çalışırken işaret üzerindeki üründe titremeler olabilir ve kullanıcı deneyimini etkileyebilir. 

MADDE 7– GİZLİLİK 

NG, Kullanıcılar’la ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında kullanabilir. NG, Kullanıcılar’a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. 

MADDE 9– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 10– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, NG markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları NG’a aittir ve NG tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan NG’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler NG’un uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı NG’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. 

5 

MADDE 11– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

NG, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

MADDE 12– MÜCBİR SEBEPLER 

12.1. Sözleşme imzalandığı tarihte var olmayan, önceden öngörülemeyen ve de Taraflar’ın kontrolleri dışında gerçekleşen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin veya her ikisinin de Sözleşme’yle yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, “Mücbir Sebep” olarak kabul edilecektir (Yangın, sel, su baskını, deprem, yer kayması vb. doğal afetler, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, darbe, kalkışma, yaygın şiddet hareketleri, kamu otoritelerince beninsenen kanun, yönetmelik, yönerge, kararlar, sabotaj, grev, lokavt, Genel salgın hastalıklar; Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen pandemi ve/veya epidemi halleri ile ticari faaliyetlerin yürütüldüğü ülke ve/veya ülkelerde yahut bölgesel düzeyde yerel otoriteler tarafından ilan edilen salgın hastalık kabulleri, benzeri diğer haller.). 

12.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, NG işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü olmayıp Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. 

MADDE 13– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda NG’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 14– SÖZLEŞMENİN FESHİ 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulama’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Ancak NG’un işbu sözleşmeyi dilediği zaman fesih hakkı bulunmaktadır. Bu fesih halinde Kullanıcı hiçbir isim altında ödeme, hak, tazminat vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 15– TEBLİGAT ADRESLERİ
15.1.
Kullanıcılar’ın, NG’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak 

yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. 

15.2. Kullanıcı, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak NG’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin ve bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

MADDE 16–YÜRÜRLÜK
16.1.
Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini 

ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

16.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. 

16.3. İşbu Sözleşme 16 (onaltı) ana maddeden ve 1 (bir) adet ekten oluşmakta olup, Kullanıcı’nın sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur.